Pretraga:

*** PDV je uključen u cenu

PROGRAMATOR ŠKOLSKOG ZVONA PSZ-1

0,00 din
Programator Školskog Zvona PŠZ 

Programator školskog zvona predstavlja autonoman uređaj za uključivanje spoljašnjeg električnog zvona prema unapred
definisanom rasporedu nastave. Ovo uključenje se obavlja preko relejnog izlaza koji se povezuje paralelno na postojeću
instalaciju i ni na koji način ne remeti mogućnost ručnog aktiviranja zvona. Uređaj je malih dimenzija, kompaktan, napaja
se mrežnim naponom i ima ugrađen interni kvarcni časovnik sa sopstvenom dugotrajnom baterijom za čuvanje podataka u
slučaju nestanka električne energije ili kada je uređaj isključen.
   
 

eLAB100 - SOFTWER

35.136,00 din
Softverski paket za upravljanje centralnim uređajem sa serijskim kablom za povezivanje sa računarom i instalacionim CD-om
   
 

IK-132

40.406,00 din
Instalacioni komplet za izradu fiksne instalacije za maksimum 32 učenika, projektovan i izrađen po zahtevu korisnika na osnovu usvojenog rasporeda klupa. Pozicijom je obuhvaćena i montaža sa neophodnim instalacionim materijalom (kanalice, zavrtnji, tiplovi...)
   
 

STP-7000

3.513,00 din
Komplet od 4 prefabrikovana STP patch kabla CAT6 za vezu μLAB100 sa 4 grupe audio boksova
   
 

STP 1000

351,00 din
Prefabrikovani interkonekcijski STP patch kabl CAT6 dužine 1m za međusobno povezivanje eBOX100
   
 

LOGITECH Multimedijalne slušalice

2.635,03 din
LOGITECH Multimedijalne slušalice 
   
 

eBOX100

7.027,00 din
eBOX100   Aktivni audio boks za 1 učenika
   
 

ELEKTRONSKA JEZIČKA LABORATORIJA KOMPLET ZA 32 UČENIKA SA MONTAŽOM

558.814,00 din
Centralni uređaj elektronske jezičke laboratorije
kapaciteta 32 učenika
CENA NA UPIT