Pretraga:

Mimio SET AKCIJA

Cena sa PDV:
76.369,23 din
 
Mimio SET
Mimio Xi, Mimio Capture i Mimio torbu za nošenje
Uređaj se montira u gornji desni ugao bele table ili bilo koje druge bele ravne površine. Time se obična bela tabla pretvara
u moćnu interaktivnu tablu. Sam uređaj se lako  montira i skida tako da je mobilan. Uređaj može raditi u režimu sa i
bez projektora. Kao i kod svih interaktivnih tabli sadržaji se mogu snimati, brisati, štampati, menjati,
editovati i ponovo koristiti. Predavanja ili prezentacije se unapred pripremaju u softveru koji se isporučuje uz MimioXi,
Mimio notepad. Ovaj softver je potpuno kompatibilan saOffice Power Point programom tako da može učitati i puštati i
taj format zapisa.
Uređaj odlikuju velika sigurnost u radu, brzina odziva digitalne olovke, visok nivo interaktivnosti i izuzetno laka upotreba.
Uređaj je jako precizan kad se pravilno kalibriše u svih devet tačaka pošto radi prateći položaj digitalne olovke infracrvenim i
ultrazvučnim senzorima
www.rosebags.org


TORBA JE IZRAĐENA OD KVALITETNOG PLATNA SA ČVRSTIM PREGRADAMA ZA ČUVANJE, ODLAGANJE I PRNOŠENJE 
MIMIO Xi UREĐAJA

MOGU SE SMESTITI MIMIO Xi UREĐAJ, WIRELESS DODATAK, INK CAPTURE SET SA BRISAČEM I REZERVNIM MARKERIMA, REZERVNA BATERIJA
 
Količina:
 

Ostali proizvodi u kategoriji

Prenosna interaktivna tabla FBIWB4700
74.899,20 din
Detalji
Dodaj u korpu
Prenosna interaktivna tabla FBIWB 4600
74.898,00 din
Detalji
Dodaj u korpu
BELA MAGNETNA TABLA
14.580,00 din
Detalji
Dodaj u korpu
Dokument kamera - visualizer IQ View E3511
70.560,00 din
Detalji
Dodaj u korpu
Multi-Touch interaktivna tabla
99.600,00 din
Detalji
Dodaj u korpu