Pretraga:
PARTNERI
         
   
  smrtovnice


  
 

 

 

Електронски портфолио за наставнике и ученике

Cena sa PDV:
150,00 din
 
Електронски портфолио
Право из програмерске ризнице Академије Филиповић, дуго најављивана web апликацијаЕлектронски портфолио за наставнике и ученике, ових дана угледала је светлост битова на интернету, на адреси http://mojportfolio.nasaskola.rs
Прaвилником o стaлнoм стручнoм усaвршaвaњу и стицaњу звaњa нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa, oбjaвљeнoм у „Службeнoм глaснику РС“ брoj 13, oд 24. фeбруaрa 2012. гoдинe, чл. 20, прeцизирaнa je зaкoнскa oбaвeзa изрaдe пoртфoлиja прoфeсиoнaлнoг рaзвoja.
Реч портфолио долази од латинске речи portafoglio што значи “носити папир”.  Скраћеница е у наслову означава употребу дигиталне технологије у прикупљању и организацији садржаја за портфолио.
 Од самог почетка,  увођењем законске обавезе да наставници морају да имају свој потрфолио односно да морају да „носе папир“ , директор Академије Филиповић доо из Јагодине, Братислав Филиповић, размишљао је на који начин да  наставницима умањи  терет „ношења папира“ .Захваљујући њему, његовом идејном решењу и врхунском програмеру Ивици Лазаревићу,  18. априла 2015. године  на семинару за директоре у Кончареву представљена је веб aпликација Електронски портфолио за наставнике и ученике.Одушевљење код присутних није изосталоСви присутни директори одлучили су да својим наставницима обезбеде овај врхунски програм који је усклађен са законским обрасцем и прати законску нормативу. Програм омогућава и вођење портфолиа ученика.
Традиционални вид складиштења портфолиа у образовању је обично у разним типовима фасцикли, као и у регистрима и сличним кутијама за документа. Најчешће су текстуални документи као и цртежи на папиру. Као сто смо рекли, увођењем информатишких технологија и коришћењем Интернета, портфолио је могуће приказати у електронском формату. Тако презентовани портфолио називамо електронским портфолиом (e- порфолио) и претставља алтернативу традиционалним папирнатим портфолиима. Префикс „е― у наслову означава употребу дигиталне технологије која омогућава прикупљање и организацију садржаја у портфолију у више различитих медијских облика (аудио, видео, графика, текст).
Током низа година наставници формирају сврсисходну збирку свог рада која приказује напор, напредак и достигнуће у једној или више области. Претставити све то одређеној јавности представља основни задатак е-портфолиа, као и портфолиа уопште. Кретање из једне у другу образовну област и то у различитим временским интервалима је нагло порасла. Самим тим јавила се потреба за онлајн простором где ће корисник е-портфолиа  изградити базу података својих достигнућа током доживотног учења. Током година класична  евиденција учествовања у разним активностима, докази достигнућа и личних планова развоја су често архивирани без неке основне могућности  проналажења истих у неком датом моменту када се покаже потреба презентовања те документације, у целини или делимично. Резултат је велики губитак времена и труда где севише пута прикупља , тражи,поново шаљу те истеинформацију одређеним  институцијама. Електроски портфолио је идеално решење за једноставно, правилно складиштење, претрагу, брзо проналажење, сертификата, докумената видео записа, презентација као и добијање потребних статистичких података о свим унетим активностима, по хоризонтали вертикали.
Електронски портфолио за наставнике и ученике је урађен на принципу  друштвених мрежа.
Регистровање на Е-портфолио  је једноставно, као и код већине друштвених софтвера. Након регистрације потребно је уредити профил који осим уношења основних информација нуди и могућност додавања резимеа (интересовања, контакт информације, личне информације радна биографија…), циљева  (индивидуалних и професионалних) и вештина (личних, академских, радних), Акредитоване програме у више нивоа, награде , објављене радове. Унешене су и компентенције, стандарди и др. за лакши и бржи унос података. Након уређења профила прелази се на израду портфолија, односно, садржаја унутар њега. То могу бити постови у блогу, видео записи, поткасти, фотографије. Сви садржаји у електронском портфолију називају се артефакти. Ако желимо да садржај буде видљив другима, потребно је да га ставимо у одређени поглед, а затим да омогућимо одређеним људима или групама приступ тим садржајима. Предност Е -портфолиа је могућност објављивања различитих погледа, односно веб страница, за које је могуће подесити дозволе приступа различитим корисницима. Могућност објављивања на Facebook, Twitter, Badoo ....
Електронски портфолио за наставнике и ученике омогућује и
  • умрежавање  (слично као код LinkedIn  и Facebook)
  • креирање група
  • шеровање
  • штампање потребне документације
  • стстистички подаци
У делу за вођење е-портфолиа ученика, е-портфолио може користити за евидентирање ученичких радова и праћење развоја ученика током образовног процеса, али и подстицање личне рефлексије и размене идеја. Омогућава ученицима да развију вештине комуницирања и писања, употребе мултимедије, креативност и дигиталну писменост.
Стварајући збирку докумената који који показују напредак, ученици развијају критичко мишљење, те сами вреднују своје знање и постигнућа током образовања. Корисност ел. портфолија употпуњујуе чињеница да су објављивањем својих радова (есеји, критички осврти, промишљања, резултати истраживања и слично) ученици изложени критици и процени наставника, али и осталих ученика.
Електронски портфолио за наставнике и ученике је програм отвореног кода који се константно унапређује и допуњује.
Oвaj eлeктрoнскх пoртфoлиo не представља помодарство, већ императив времена у коме живимо и радимо.
Академија Филиповић, корак испред свих !!!

https://www.youtube.com/watch?v=rZQrOkRpHlE
 
 
Količina:
 

Ostali proizvodi u kategoriji

Prenosna interaktivna tabla FBIWB 4600
74.898,00 din
Detalji
Dodaj u korpu
Univerzalno postolje za bele i ostale table PT-01
9.360,00 din
Detalji
Dodaj u korpu
Multi-Touch interaktivna tabla
99.600,00 din
Detalji
Dodaj u korpu
MimioPad Wireless Tablet
27.240,00 din
Detalji
Dodaj u korpu
Magnetna bela tabla okretna
26.280,00 din
Detalji
Dodaj u korpu